Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start

Energia i środowisko w Częstochowie


Zapraszamy do zapoznania się z treścią serwisu oraz do przyłączenia się do dyskusji i zadawania pytań ekspertom i pracownikom Urzędu Miasta na naszym forum dyskusyjnym.

CZĘSTOCHOWA - MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII

Częstochowa podejmuje szereg działań w zakresie efektywnego gospodarowania energią oraz ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska jakie niesie za sobą użytkowanie energii. Działania te wynikają nie tylko z obowiązków prawnych, lecz przede wszystkim z troski o zdrowie mieszkańców, lokalne środowisko i oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Skutki podejmowanych działań mają jednak szerszy charakter, gdyż przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych chroniąc klimat, a także wpisują się w realizację krajowych zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym bilansie energetycznym.

Serwis Częstochowa Energia i Środowisko został stworzony w celu przybliżenia mieszkańcom wiedzy o sytuacji energetycznej miasta oraz dostarczania aktualnych informacji o działaniach podejmowanych przez Miasto i ich efektach.

Portal został stworzony i jest wspierany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE (www.fewe.pl) wspólnie z Biurem Inżyniera Miasta Częstochowa w ramach realizacji projektu Phare "Podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym".

Zapraszamy do zapoznania się z treścią serwisu oraz do aktywnego udziału w jego rozwoju poprzez wyrażanie swoich opinii, udział w dyskusjach i zadawania pytań ekspertom oraz pracownikom Urzędu Miasta.


ENERGIA W TWOIM MIEŚCIE


SZKOLENIA, KONFERENCJE I INNE WYDARZENIA W MIEŚCIE


PORADNIKI I BROSZURY INFORMACYJNE
  • Efektywne i przyjazne środowisku źródła ciepła - ograniczenie niskiej emisji
  • Odnawialne Źródła Energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.


DARMOWY PAKIET NARZĘDZI DO ANALIZY PROJEKTÓW CZYSTEJ ENERGII - RETSCREEN INTERATIONAL


OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W BUDYNKACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE CZĘSTOCHOWY I OKOLICNAJBARDZIEJ ENERGOOSZCZĘDNE URZĄDZENIA DOMOWE - TOPTEN

PRZYŁĄCZ SIĘ DO DYSKUSJI I ZADAWAJ PYTANIA EKSPERTOM I PRACOWNIKOM URZĘDU MIASTaINFORMACJA O PROJEKCIE

statystyka statystyki

Akcje Dokumentu